Evolucija

 

Veliku količinu dodatnih informacija o biologiji i evoluciji možete naći na sledećim mestima:

TalkOrigins

TalkOrigins je najopširniji izvor podataka o evoluciji sa stanovišta konflikta između evolucije i kreacionizma. Na ovom sajtu možete naći opširan tekst sa desetinama dokaza za makroevoluciju, najveći indeks kreacionistièkih tvrdnji zajedno sa odgovorima na svaku pojedinačno, i ogromnu količinu drugih materijala na ovu temu.

TalkDesign

Stranica posvećena novijoj vrsti kreacionizma poznatoj pod nazivom "Inteligentni Dizajn". Detaljne analize i odgovori na tvrdnje pristalica ID-a, uključujući tu i objašnjenja nastanaka kompleksnih bioloških sistema kao što su ljudski imuni sistem ili bakterijski flagelum.

Palaeos

Fantastičan izvor informacija o fosilima, razvoju života na zemlji, sa detaljnim prikazima i analizama svakog koraka. Možda i najpregledniji izvor podataka o evoluciji i kladistici kičmenjaka, sa slikama i objašnjenjima razvoja.

Tree of Life

Podela i grananje života na Zemlji, sa detaljnim listama naučnih tekstova na kojima se ona zasniva. Najdetaljniji sajt o kladistici, sa uvidima u sva najnovija istraživanja.

Digimorph

Digitalna morfologija - kompjuterizovani trodimenzionalni modeli fosila i kostiju današnjih životinja, sa mogućnošću da se vide i najsitniji detalji. Omogućava praćenje promena kroz evoluciju, kao i analizu morfologije skeleta i organa živih organizama.

 

Pored gorenavedenih internacionalnih sajtova, postoji i mnogo izvora informacija na našem jeziku:

Elementarijum

Elementarijum je projekt Centra za Promociju Nauke, koji korisnicima nudi veliku arhivu popularno-naučnih tekstova, sa mnogo propratnog audio i video sadržaja.

Svet Nauke

Sajt sa gomilom informacija iz raznih oblasti nauke, uglavnom fokusiran na fiziku i astronomiju.

eAkademik

Generalno-naučni portal, sa kratkim vestima iz mnogih oblasti nauke.

MDExplorer

MDExplorer je specijalizovani biomedicinski portal, namenjen lekarima, stručnjacima i drugim ljudima sa visokim nivoom naučnog obrazovanja.

 

Ako želite da postavite grafički link prema našem sajtu, možete upotrebiti jedan od sledećih banera:
 

 

                 

U slučaju da su potrebni baneri drugačije veličine, javite nam, i napravićemo ih za vas.

 

[nazad na vrh strane]